The part of the reality I need (2009) PUBLIC COMISSION

Drawing / poem, digitaly etched on glass. Suspended heart shaped sculptures cast in aluminum, Public comission for Stora Sätra school in Gävle, Sweden.
The work thematically revolves around a love theme, grief and a loss, but is at the same time a kind of monument.
The work evolved from interviews and workshops with the students at the school.


 Den bit av verkligheten som jag behöver (2009)


Den bit av verkligheten som jag behöver är ett offentligt konstverk till Stora Sätra skola i Gävle. Verket har tillkommit i samverkan med elever på skolan.
Resultatet är ett verk som tematiskt rör sig kring kärlek. Det är ett monument i form av storskaliga kärleksbrev i glas och från taket hänger hjärtan i storskaliga halsband.
Verket växte fram efter intervjuer och grupparbeten med eleverna i åk 7-9. Arbetet rör sig tematiskt kring avstånd i den offentliga världen,
det som håller isär och ihop människor. Intresset för elevernas tankar om skolans rum och miljö i mötet med det privata har varit utgångspunkt i arbetet.
Elevernas texter om kärlek iscensattes sedan i en teckningsföreställning helt utförd i papper med cirkuselever från Vasagymnasiet i Gävle.

 
It is raining
Inside
there is a fire
inside
she is smiling
outside
the house is on fire, it is raining
she is on the other side
the glass, the mirror
seeing the clouds
stuck on the inside
she is wet, there is a fire
in the palm of the hand
the phone is ringing
he answers
words can not express all feelings