Rulla!
(2005) is a fabric patterned with thoughts and opinions. The title is both an invitation and also a kind of list (roll)
of different statements. The purpose of the fabric is to be cut, spread and passed on to as many people as possible.
The blue color of the text is based upon a story from the Holocaust; a couple of prisoners managed to make blue color and
used it to make drawings. In order to keep the secret they tore up the drawings and divided it amongst the prisoners.
The idea and implementation was made in collaboration with youths from "Redesign, Streets"

Rulla! is a part of the "Prejudice tour" that has its starting point in  Intoleransrapporten that "The Living History Forum"
and "The Swedish National Council for Crime Prevention" gathered information from youth in all of Sweden. It's a survey
of their attitudes, exposure and participation in anti-Semitism, homofobia, islamofobia and xenofobia.
The exhibition toured around in Sweden 2005-2006.
-----
Rulla! (2005) är ett tyg mönstrat med tankar och åsikter. Titeln är både en uppmaning och en slags lista med olika åsikter och
påståenden. Tyget utgör en helhet som är tänkt att klippas i bitar och spridas ut bland många.
Textens blå färg bygger på en historia från ett koncentrationsläger under Förintelsen; några fångar lyckades blanda till
blå färg och tecknade i hemlighet med den. För att bevara hemligheten rev man teckningarna i bitar och delade mellan
varandra. Idén och utförandet är ett samarbete mellan konstnären Pia Sandström och ungdomar från Redesign, Streets.

Rulla! ingår i Fördomsturnén som tar sin utgångspunkt i Intoleransrapporten som Forum för Levande Historia och
Brottsförbyggande rådet genomförde 2004 bland ungdomar från hela landet. Det är en kartläggning av ungdomars attityder,
utsatthet, och delaktighet kring antisemitism, homofobi, islamofobi och främlingsfientlighet.
Utställningen turnérar runt Sverige 2005-2006.

Brevet
  (
"The Letter" ) (2008)
Printed fabric.

The work is about the preconcieved idea of a place and its personal and geographic reality.
"The Letter" is a reply to the poster project "This side of the forest , longing for the great ocean".
A workshop at the
school in Alsike , Knivsta municipality made in connection with the comission.

Blodet och hjärtats poeter i Botkyrka (2008)

Printed fabric.

Blodet och hjärtats poeter i Botkyrka är en textil bokrulle, ett tidsdokument som handlar om familjen. Berättelser, erfarenheter, påståenden, ord och
poesi har samlats in från medlemmar i familjer och människor som arbetar med familjer i Botkyrka. Dessa fakta har under workshops skrivits ner för hand i ett mönster.
Bottenmönstret består av växtlighet, olika sorters träd och växter och är uppbyggt likt en växtplansch. Som floran försöker den beskriva släkten och familjer
genom att ordna och gruppera men visar även omöjligheten, oenigheten och förändringen. Träden och växtligheten är också mellanrummet och det som
omsluter människorna i de olika områdena i Botkyrka. De har dessutom välgörande effekter som exempelvis hjärtstärkande, ökande av nattseendet,
stimulerande av blodcirkulationen eller att vara smärtstillande. Träden bär med sig hemligheter genom århundraden precis som generationer i en familj
– släktträd eller livets träd. Dolt i växtligheten finns även en karta av Botkyrka med skala för att ge perspektiv åt fakta och påståenden.
Blodet och hjärtats poeter i Botkyrka av konstnär Pia Sandström i samarbete med 75 medverkande barn ,ungdomar och vuxna i Botkyrka.
Med stöd av Kulturen i Botkyrka/ Botkyrka Kommun.