Labyrint (2006-)

An ongoing large scale project is Labyrint; a publishing house, an archive and a series of exhibtions for artist’s books. For example in Labyrint 09 - Writings and Observations exhibited in Botkyrka Konsthall, Stockholm, more than 300 artist’s books where presented, but also text art and sound works in relation to writing. The exhibition focused on writing as a way of seeing, a way of altering the world. Labyrint Press started working with artist’s books through the exhibition Labyrint in 2006, an extensive circular library of international artist’s books. In the exhibition architecture the contours of the sketch book align with the feel of a shimmering salon. Some books can be borrowed in the nearby local library and newly created art works in PDF-format can be copied directly in the exhibitions Copy bar. Library set design and librarians costumes are made by Pia Sandström. The whole project is relised in collaboration with Botkyrka Konsthall.

Labyrint (2007-)
 Labyrint är ett artist’s book-förlag, ett arkiv och en serie storskaliga internationella utställningar för artist’s books och textkonst i samarbete med Botkyrka Konsthall. Labyrint fungerar som en plattform för konstnärer som arbetar med publikationer, artist's books, textkonst och ljudverk som relaterar till skrivande och består av flera hundra verk i bokform från hela världen. Labyrint är ett stort, svart, cirkulärt biblioteket som är formgivet med tanken på biblioteket som en omskrivning av universum, där varje bok är öppningen till en ny värld, sammanställt i en ohierarkisk ordning. Skulpturala gradänger höjer besökarna och ger dem utblick över rummet. Studiehästen är en skulptur för läsande. Bibliotekarier hjälper besökaren att hitta i biblioteket och att hitta oväntade kopplingar mellan verken för att nya tankebanor ska uppstå. Bibliotekarierna har rockar sydda i ett tyget For Poetry (2009) som ser  ut som en sida i ett anteckningsblock. Labyrint arkiv används dagligen av konsthallens pedagoger i sitt arbete med barn och ungdomar. Det är en annorlunda väg till lärande och vad kunskap är som ställs i relation till konsthallens hela utställningsverksamhet.